Gwasanaethau

Darlledu
Dogfen   Hysbysebu   Fideo Cerdd    Cynhyrchiad Ffilm/Teledu

Rydym yn gwmni cynhyrchu aml-allu gydag offer safon darlledu sydd gallu darparu mewn bron pob format gan gynnwys llifwaith 4K llawn a system darparu. Gallwn gymryd prosiectau o gysyniad creadigol a chyn-gynhyrchu trwy i’r gwasanaethau cynhyrchu llawn ac ôl-gynhyrchu.

Dros y blynyddoedd, rydym yn falch ein bod wedi adeiladu criw fantasig sydd allu weithio’n gyfforddus ar brosiectau o bob maint. O hysbysebion i hyrwyddion cerdd a rhaglennu teledu. Rydym wedi cynhyrchu cynnwys dogfen gyda chriw o 2 berson a chynyrchiadau fwy o faint gyda chriw o 40.

Rydym wedi adeiladu cysylltiadau mewn cymunedau ar draws Cymru, wedi ffilmio ar fynyddoedd, traethau, ac wedi dyblygu tirwedd drefol Llundain a bywyd nos y Cymoedd yn 1976. Rydym yn falch o’n henw da o gyflwyno cynnwys safon uchel ar gyllid ac ar amser.

Rydym wedi darparu gwasanaethau cynhyrchu a chynnwys am y BBC a S4C. Ac wedi darparu hysbysebion i dai ar draws y DU.

Rydym yn gwmni cynhyrchu sydd yn caru dod a syniadau’n fyw. Os ydych yn feddwl gallen ni helpu, plîs cysylltwch â ni.

Ar lein
Wefan   Cyfryngau Cymdeithasol   Fideos Hyrwyddo   Hyrwyddol   Egluro   Animeiddio

Mae gwerth cynnwys ar lein gallu cael ei arddangos yn y maent o draffig y rhyngrwyd sydd yn fideo. Yn gyflym mae o wedi dod i fod y ffordd fwyaf effeithiol i gyflwyno negeseuon a denu cynulleidfaoedd. Os yw hi’n fideo egluro cynnyrch, ffilm hyrwyddol ar lein neu ymgyrch cyfryngau cymdeithasol.; byddwn yn edrych i gyflwyno cynnwys sydd yn denu eich cynulleidfaoedd.

Ein nod yw curo’r briff gydag unrhyw cynnwys rydym yn cynhyrchu. Gallwn gynnig cysyniad creadigol a chreadigaeth neu gallwn weithio i friff eich hun.

Rydym wedi cyflwyno cynnwys ar lein yn y sectorau preifat, cyhoeddus a sectorau trydydd. Mae ein cleientiaid yn cynnwys llywodraeth Cymru, United World Colleges, Prifysgol Caerdydd a Chefnogaeth Canser Macmillan.

Rydym yn gobeithio fod ein gwaith yn adlewyrchu ein lefel o safon a manylder sydd yn mynd i mewn i ein gwaith. Rydym yn angerddol am greu cynnwys gwych. Os ydych yn meddwl gallen ni gweithio a chi, cysylltwch â ni am ddim am ddyfyniad heb rwymedigaeth.

Sectorau
Sector Preifat   Busnesau   Addysg   Elusen

Yn y 7 mlynedd ers i Like an Egg agor ei ddrysau, rydym wedi cael y pleser o weithio gyda nifer o gleientiaid gwych. Rydym yn gweld yr amrywiaeth o ein gwaith fel cryfder.

Wrth edrych am gwmni i weithio a chi byddech eisiau gwybod fod ganddyn nhw’r profiad iawn. Yn ddiolchgar, rydym adre yn addasu i awyrgylchoedd gwahanol ac yn arlwyo am gynulleidfaoedd gwahanol.

Rydym yn falch o fod yn gyflenwyr Fframwaith swyddogol i Lywodraeth Cymru, Cefnogaeth Canser Macmillan a’r National Heritage Fund. Mae gennym brofiad yn ffilmio mewn awyrgylch sensitif megis ysbytai, ysgolion a busnesau ‘high-end’. Rydym wedi cynnwys amrywiaeth o’n waith ond os ydych eisiau gweld os allen arlwyo i chi, cysylltwch â ni.

Digwyddiadau
Aml-gamera    Ffrwd-byw   Fideos Gwobrwyo   Digwyddiad   Ffilmiau Hyrwyddol

Mae dewis y cwmni cynhyrchu iawn ar gyfer eich digwyddiad yn angenrheidiol i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn iawn. Wrth ddewis Like an Egg byddech yn cael Rheolwyr Cynhyrchu profiadol gyda llawer o brofiad mewn digwyddiadau. Mae hyn yn meddwl ein bod ni’n deall sut all pethau newid a sut i ddatrys y rhain. Rydym yn cyd-weithio’n dda gyda chyflwynwyr digwyddiadau arall ac mae gennym rwydwaith o gwmnïoedd arall gallen defnyddio os oes angen. Rydym yn cynnig gwasanaeth di-straen, gan gyflwyno yn union beth sydd angen heb unrhyw aflonyddwch i chi neu’ch digwyddiad.