Ein gwaith

Coleg Plas Dwbl
Y Swyddfa Eiddo Deallusol
Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Cymorth Canser Macmillan
Ymgyrch Positive Ageing
Rygbi Menywod Cardiff Blues

Achos Studio Saethu Pistol (Cymraeg)
Achos Astudio Syrffio
Cymorth Canser Macmillan
Dŵr Cymru
United World Colleges – Atlantic College
Rygbi Menywod Cardiff Blues

Hysbyseb wedi Sgriptio, Demo Cynnyrch, Hyrwyddol, Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol…

Nid amser sydd angen i gyfleu syniadau a dweud straeon. Storïwyr da sydd angen arnyn nhw. Gwnewch hi’n fyr ac yna, torri hi yn hanner.

Nid oes ots os yw hi am y teledu, cyfryngau cymdeithasol, y sinema neu wefan, mae cael cynnwys byrrach yn rhoi’r gynulleidfa ar eich ochr o’r dechrau. I dal llygad eich cynulleidfa, nid yw hyd yn faromedr o ansawdd, ond gallech sicrhau dyma’r peth gynta’ bydd pobl yn edrych am.

Rydym yn cynnig yr holl amrywiaeth o wasanaethau, o gysyniad creadigol llawn a chynhyrchiad llawn i wasanaethu cynhyrchu a’r elfennau ar wahân o’r broses cynhyrchu/ôl-gynhyrchu.

Cysylltwch â ni i weld os gallen ni eich helpu.

Fideo Esboniadol Flexis
Y Swyddfa Eiddo Deallusol
Linc Cymru
Llywodraeth Cymru
Age Connects Morgannwg
The Art of Throwing

Hysbyseb wedi’i Sgriptio, Pen Siarad, Eglurwr, Straeon, Astudiaethau Achos…

Roedd cynnwys hyrwyddo ar-lein unwaith rhwng 3 a 5 munud, erbyn hyn, mae hi o dan 3 munud. Mae hyn yn cynnwys fideos pen siarad â ffilmiau steil strwythurol. Yn bennaf, os oes gennych chi neges, mae angen i chi rhoi hi allan, ond mae angen dweud hi o dan 3 munud.

Mae gwerthu neu gyfarwyddo yn stori hefyd. Rydym yn sicrhau ein bod ni mor gryno a ddeniadol ag sy’n bosib. Rydym am wneud cynnwys sy’n cyflawni eich nodau. Rydym wedi gweithio gyda chwmnïau cyhoeddus mawr yn ogystal â busnesau bach. Mae ein hymagwedd bob amser yr un fath, dod o hyd i’r stori, darparu ar gyfer y gynulleidfa a dod ag ansawdd creadigol i bob elfen o ein gwaith.

Rydym yn cynnig yr holl amrywiaeth o wasanaethau, o gysyniad creadigol llawn a chynhyrchiad llawn i wasanaethu cynhyrchu a’r elfennau ar wahân o’r broses cynhyrchu/ôl-gynhyrchu.

Cysylltwch â ni i weld os gallen ni eich helpu.

Like an Egg Productions Presents
The Arborist
Fideos Hyfforddi Iechyd Cyhoeddus Cymru
No Voice, No Choice
Valley of Kings Live MMA
BBC Wales Horizons

Dogfen, Teledu, Fideos Hyfforddiant, Darllediad Digwyddiad, Promo Cerddoriaeth.

Mae amser yn dod yn llai o ffactor pan fydd angen i chi gyfleu negeseuon manwl ac yn gwybod bod eich cynulleidfa am fod yn eistedd ac yn ymgysylltu a chi. Os yw hi’n ddogfen hir neu ddigwyddiadau ffrydio-byw, hoffem weithio gyda chi. Rydym yn brofiadol mewn fideos hyfforddi a dod a digwyddiadau i fyw gyda gosodiadau aml-gamera.

Rydym wedi creu fideos cerdd nodweddiadol, wedi darparu gwasanaethau ar ymgyrchoedd hysbysebu cenedlaethol a rhaglennu teledu. Mae cael tîm aml-fedrus a rhwydwaith criw ehangach yn galluogi ni i ddarparu ystod o wasanaethau yn y maes yma. Rydym yn deall pwysigrwydd o wybodaeth dechnolegol sy’n cyfateb a syniadau creadigol. Mae ein hethos ac ein sylw at fanylion yn rhoi ein cleientiaid mynediad i wneuthurwyr ffilm ddawnus ac angerddol.

Rydym yn cynnig yr holl amrywiaeth o wasanaethau, o gysyniad creadigol llawn a chynhyrchiad llawn i wasanaethu cynhyrchu a’r elfennau ar wahân o’r broses cynhyrchu/ôl-gynhyrchu.

Cysylltwch â ni i weld os gallen ni eich helpu.